Cinta Washi: Sakura Colgantes de Marymer

Washi tape de 20mm x 7mts